W wyniku owocnej współpracy z dostawcami nasza firma może zaspokoić różnorodne oczekiwania klientów względem nawozów sztucznych posiadając w ofercie:

  • nawozy azotowe: saletrzak, canwil, salmag, saletrę, mocznik i inne

  • nawozy wieloskładnikowe: polifoski, lubofoska, lubofos, lubofos corn

  • nawozy potasowe: sól potasową

Uzupełnieniem nawozów azotowych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie jest wapno magnezowe, które również posiadamy w sprzedaży.

Podstawowymi dostawami nawozów do Naszej firmy są Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., Zakłady Azotowye Kędzierzyn S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A., Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Anwil S.A. Włocławek, Kopalnia „Morawica”.

Scroll to Top