Cement AS

Jesteśmy Autoryzowanym Sprzedawcą Cementowni "WARTA" S.A.
 co oznacza, że oferowany przez nas cement jest najwyższej jakości i po najlepszej cenie

Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych  jak i  firmy
Od budowy domu jednorodzinnego po obsługę dużej hurtowni budowlanej

  Cement portlandzki żużlowy

 • CEM II/A-S 42,5 N – NA

Spełnia wymagania norm: 

 • PN-EN 197-1:2012 
 • PN-EN 197-2:2014
 • PN-B-19707:2013

Zastosowanie:

 • beton towarowy klas C 16/20-C45/55
 • beton wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW
 • beton konstrukcyjny
 • beton narażony na agresję chemiczną
 • beton posadzkowy
 • beton komórkowy
 • beton samozagęszczalny SCC
 • beton i zaprawy barwione
 • zaprawy murarskie i tynkarskie
 • elementy prefabrykowane drobnowymiarowe i wielkowymiarowe
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach normalnych, obniżonej lub podwyższonej temperatury
 • galanteria betonowa (kostka brukowa, krawężniki, itp.)

Pobierz: (PDF)
– Kartę produkty
– Średnie wyniki analizy fizyko-chemicznej
– Deklaracja właściwości użytkowych nr 1487-CPR-020-11

Sprawdź kolejne nasze pewne cementy:
Cement jest na paletach jednorazowych, ofoliowany lub luzem
- ilość, transport, cena, wszystko to ustalisz z nami indywidualnie